whatsapp takip whatsapp silinen mesajları görme iphone ebeveyn kontrollü panda bisiklet onetech mobil iphone telefon görüşmelerini kaydetmek bilgisayar periscope silinen whatsapp yazismalari konfeksiyon üretim takip programı indir kvk cihaz takip antalya sms takip programi google silinen geçmişi görme facebook en cok takip edilen vodafone arama kaydi sorgulama whatsapp sohbet geçmişi geri yükleme iphone android için müşteri takip programı kota sorgulama programı indir ücretsiz iphone 6 Plus ses yükseltme jailbreaksiz samsung cihaz sorgulama kodu canlı facebook sifre kirma programi 2020 indir arama kaydedici samsung iphone 6 yazılım güncelleme bölümü yok telefon sms takibi call center müşteri takip programı android telefon iphone 6s yazılım güncelleme durdurma telefondan telefonu bilgisayar takip programı türkçe ücretsiz casus telefon izleme windows 8.1 silinen geçmişi görme axa kolay iphone kisinin nerede oldugunu bulma öğrenci takip facebook şifre kırma üye ol samsung note rastrear авито знакомства г волжский

yedirenk eğitim BRANŞ DERSLERİMİZ

 

GÖRSEL SANATLAR RESİM


Okul öncesi dönemde çocuklarımızın görsel sanatlara ilgilerini arttırmak
ve var olan yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek amacıyla hazırlanmış sanatsal aktivitelerini içerir.
Bu sayede çocuklar hem eğlence hem de estetik duygularını geliştirme imkanı bulurlar.
• Resim
• Kil ve yoğurma malzemeleri
• Doku çalışmaları
• Artık materyal çalışmaları
• Ebru çalışmaları, yapılır.

 

MÜZİK


Ses ve müzik doğumla beraber, hatta bazı araştırmaların kanıtladığı gibi henüz anne karnında
iken çocuğun yaşamına girmekte ve etkilemektedir. Bu etkileme annenin söylediği ninni ile başlar ve
gitgide çevreden, radyodan, televizyondan duyduğu; evde, okulda, sokakta duyup öğrendiği ve
söylediği müzikle beslenir. Her çocuk müziğe aynı ölçüde yetenekli değildir. Fakat bütün çocuklar
müziği severler.
Müziğin, çocuğa çok yönlü yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
-Çocuğun duyularını geliştirir. Çocuk dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya
hazırlıkta önemli beceriler kazanır.
-Şarkı söylerken yeni sözcükler ve cümle kalıpları öğrenir bunları tekrar ederken düzgün konuşmayı
benimser ve dili gelişir.
-Sözcükleri doğru ve anlaşılır bir şekilde söylemeyi öğrenir, yani diksiyonu gelişir.
-Tekerleme ve saymacalar söylerken dil çevikliği kazanır, akıcı konuşma becerisi ve alışkanlığı gelişir.
-Duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve
davranışlar, müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.
-Grup çalışmalarında içine kapanık bir çocuk, grup içinde rahatlamayı, dikkati üzerine çekmeden
başkalarıyla beraber olmayı, hata yapmaktan korkmadan denemeyi, etkin iletişim kurmayı öğrenir.
Aynı zamanda özel yetenekleri olan bir çocuk, solo çalışmalarında grup içinde sivrilme olanağı bulur.
-Grup içinde şarkı söylerken veya müzik eşliğinde hareket ederken, arkadaşlarıyla uyum içinde olmayı
öğrenir (Birlikte başlama ve bitirme, seslerin yüksekliğine ritme uyma, etrafını dinleme, müzik
işaretlerini uygulama vb.). Böylece birlikte iş yapmanın toplumla uyum içinde olmayı gerektirdiğini
kavrar ve disiplin alışkanlığı kazanır.
-Çocuk kendi kültür ve geleneklerimizi müzik ve danslarımızla tanır; vatan, ulus, bayrak duyguları
gelişir.
-Estetiğe yönelir ve çevresine karşı duyarlı olur.
-Yaratıcılığı güdülenir, esnekliği artar ve yeni deneyimlere yönelir.
-Sesini, kulağını ve zevkini geliştirir. Doğru duymayı, denetlemeyi ve kullanmayı, güzel müziği ayırt
etmeyi öğrenir.
-Şarkı söylerken “soluk alıp vermeyi denetleme” becerisi kazanır ve akciğerleri gelişir.
-Çalgı ve çalgı olarak kullanılabilecek oyuncakları kullanırken, müzik eşliğinde hareket ederken,
koordinasyonu, küçük ve büyük kasları gelişir, bu da fiziksel ve psiko-motor gelişimini olumlu yönde
etkiler.

 

İNGİLİZCE

Yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda, yabancı dil öğrenimine erken yaşta başlandığı takdirde çocukların ikinci (ve hatta üçüncü) bir dili çok daha kolay öğrendikleri açıklanmıştır.
Erken yaşta ikinci bir dil alan çocuklar, o dili yaşayarak öğrendikleri için anadili telaffuzuna sahip olurlar.
Özel Saray Yedirenk Anaokulunda öğrencilerimiz, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri gözlemleme, değişik kültürlere saygı ile yaklaşma özelliklerini kazanmakta, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürlerinin özelliklerini daha iyi tanımlayabilmektedirler.
Oyun merkezli dil aktiviteleri ile öğrencilerimizin öğrenmekten keyif almaları ve İngilizceyi doğal dil ortamlarında öğrenmeleri sağlanmaktadır.
Yapılan tüm etkinlikler ile öğrencilerimizin kendilerini İngilizce olarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

 

HAREKET EĞİTİMİ VE JİMNASTİK

Özel Saray Yedirenk Anaokulunda Beden eğitimi dersi amacımız; öğrencilerimizin vücudunu doğru bir şekilde kullanabilen, hareketlerini uygun bir şekilde kontrol edebilen ve kişilik gelişiminin temel öğesi olan özgüven kazanmayı başarabilen bireyler yetiştirmek, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve sevdirmek, bir üst eğitim seviyesine hazırlamaktır.
Beden Eğitimi etkinlikleri yaş grubu özellikleri göz önünde bulundurularak çocukların hayal gücü ve oyun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılandırılmıştır. Oyun dikkat çekme aracıdır. Çünkü, çocuğun en mutlu ve en özgür olduğu ortamdır. Gizli kalmış yeteneklerini oyunla ortaya koyar. Bu yüzden Saray Yedirenk Anaokulunda Jimnastik derslerimizde çeşitli eğitsel oyunlar oynatmaktayız. Jimnastik çalışmalarımızda, temel jimnastik uygulamaları ile kas ve eklem hareketliliğinin geliştirilmesi, vücut esnekliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca yürüme, sekme, sıçrama, koşma, atlama, atma vb. gibi çalışmalar yapılmaktadır.

SANTRANÇ

Satranç tüm dünyada zihin sporu olarak kabul görmüştür. Satranç eğitiminin çocukların zihinsel gelişimine katkısı dikkate alınarak birçok ülkede, okullarda ders olarak okutulmaktadır. Ülkemizde de seçmeli ders olarak müfredata girmiştir.
Satranç çocukların çeşitli yetenekler geliştirmesine katkı sunmaktadır. Kısaca;
• Planlı hareket etme
• Mantıklı düşünme
• Sabırlı olma
• Bir konu üzerinde yoğunlaşabilme
• Bütünü görme
• İlerisini hesaplama
• Hayal gücünü gelişimi
• Problem çözme
• Kurallara uyma
• Kaybetmeyi kabullenebilme


YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır.
Biz Yedirenk Anaokulu olarak okul öncesi eğitimi alan çocuklarımızla yaratıcı drama dersleriyle neler hedefliyoruz;
• Farkındalık kazandırmak,
• Bağımsız düşünmeyi sağlamak,
• İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirmek,
• Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratmak,
• Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, çizme) geliştirmek,
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak,
• Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlamak,
• Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlamak,
• Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlamak,
• Duygu ve ifadelerini yansıtmalarını kolaylaştırmak,
• Kendini ifade etmede güven kazandırmak,
yani kısacası hayatı yaratıcı drama ile yaşayarak öğretmek…