whatsapp takip whatsapp silinen mesajları görme iphone ebeveyn kontrollü panda bisiklet onetech mobil iphone telefon görüşmelerini kaydetmek bilgisayar periscope silinen whatsapp yazismalari konfeksiyon üretim takip programı indir kvk cihaz takip antalya sms takip programi google silinen geçmişi görme facebook en cok takip edilen vodafone arama kaydi sorgulama whatsapp sohbet geçmişi geri yükleme iphone android için müşteri takip programı kota sorgulama programı indir ücretsiz iphone 6 Plus ses yükseltme jailbreaksiz samsung cihaz sorgulama kodu canlı facebook sifre kirma programi 2020 indir arama kaydedici samsung iphone 6 yazılım güncelleme bölümü yok telefon sms takibi call center müşteri takip programı android telefon iphone 6s yazılım güncelleme durdurma telefondan telefonu bilgisayar takip programı türkçe ücretsiz casus telefon izleme windows 8.1 silinen geçmişi görme axa kolay iphone kisinin nerede oldugunu bulma öğrenci takip facebook şifre kırma üye ol samsung note rastrear авито знакомства г волжский

yedirenk eğitim 

Özel Yedirenk Anaokulu  olarak, farklı kişilik özelliklerine, ilgi - yetenek ve farklı öğrenim yapılarına sahip çocuklarımızı, her  çocuğun bireysel potansiyeline göre, özgüvenini kaybetmeden kendi hedeflerine ulaşabilmesi üzerine bir eğitim anlayışından hareket ediyoruz.

Biz onlara beceri ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri  bir öğrenme ortamı hazırlıyoruz. Mutlu, sağlıklı, eğlenceli, güvenli ve öğrenmeye ilgi uyandıran  bir ortamda; kendi hata kontrolünü yapan, kendine güvenen, kişisel ve sosyal sorumluluklarını taşıyan, kendini değerlendirebilen, yaşadığı dünyaya duyarlı, ilke ve değerlerine sahip, yaşama dönük bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sorumluluğumuzun çocukların düşünme yeteneğini geliştirmek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz.

Eğitim Yaklaşımımız

ÇOKLU ZEKA KURAMI

Teoremin kurucusu Gardner  zekâyı,

• Problem çözme kapasitesi,

• Problemlerin çözümü için farklı çözüm yolları üretebilme kapasitesi

• Yaşadığı topluma değerli kültürel ürünler katma gücü olarak tanımlamaktadır.

Çoklu zekâ kuramı; 

Zekânın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekâlara sahip olduğunu öne sürer. Bu kuramın temel ilkelerini yaratıcı biçimde kullanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için olanak sağlar.

Gardner’a göre;

".......bütün çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar, bu zekâ türlerinden bazılarına daha çok eğilimleri olabilir." Zekâ türleri çeşitli yöntemlerle geliştirilebilir.

ZEKÂ ALANLARI

Sözel – Dilsel zekâ 

Mantıksal – Matematiksel zekâ 

Görsel – Uzamsal zekâ 

Müzikal – Ritmik zekâ 

Bedensel – Duyudevinimsel zekâ 

Kişilerarası - Sosyal zekâ 

İçsel - Özedönük zekâ 

Doğacı - Doğa zekâsı

Çoklu zekâ kuramının okullarda öğretmenler tarafından uygulanması çocukların üstün olan yönlerini ortaya çıkaracak ve bu yönlerini geliştirip kuvvetlendirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca sınıfta kendilerine sağlanan ortamlarla diğer zekâ türleri de gelişecektir.

ZEKÂ ALANLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Sözel –Dilsel Alan

Anadili etkinlikleri, fıkra, bilmece, kitap okuma, tekerleme, sohbet, şiir, şarkı, hikâye tamamlama, hikâye oluşturma, drama, kukla, orff, İngilizce, farklı düşünme ve problem çözme etkinlikleri gibi çalışmalar yapıyoruz.

Mantıksal-Matematiksel Alan çalışmaları

Matematikle oynuyorum, farklı düşünme, problem çözme etkinlikleri, yaratıcı düşünme etkinlikleri, kavram kitapları ile yapılan çalışmalar, masa oyunları, inşa oyunları gibi.

Görsel-Uzamsal Alan Çalışmaları

Resim çalışmaları, plastik sanatlarla ilgili çalışmalar, inşa oyunları, lego, jovo, nobbel gibi masa oyunları, tiyatro etkinlikleri dış mekân gezileri(atölye, müze, fabrika, çevre gezileri) yıl içerisinde çocukların oluşturdukları özgün ürünlerin bir sergi hazırlanarak sunulması gibi.

Doğa Zekâsı Alan Çalışmaları

Doğa gözlemleri, deneysel ve uygulamalı çalışmalar çevremiz konulu proje çalışmaları, binicilik, bahçe çalışmaları, bahçede yetişen sebze meyvelerin oluşum aşamalarının gözlemlenmesi, bahçe oyunları, hava durumu gözlemi çalışmaları.

Kişiler Arası Zekâ Alan Çalışmaları

Duyguların ifadesi etkinlik çalışmaları, ayna çalışması, serbest oyun etkinlikleri, takım ruhunu geliştirme etkinliği çalışmaları, problem çözme etkinlikleri, proje çalışmaları, drama, orff, oryantasyon çalışmaları, iletişim becerilerini geliştirme uygulamaları.

Kişisel İçsel Zekâ Alan Çalışmaları

Duygu çalışmaları, ayna çalışmaları, imajinasyon çalışmaları vb. gibi.

Müziksel-Ritmik Zekâ Alan Çalışmaları

Orff ve Müzik etkinlikleri bale ve dans çalışmaları gün boyu yapılan müzik yayınları, çocukların özgün ve yapılandırılmış şarkı, şiir ve tekerleme etkinlikleri.

Bedensel-Kinestetik Zekâ Alan Çalışmaları

Jimnastik, bale, modern dans, yüzme, binicilik, orff ve drama çalışmaları.